Zobacz także:
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Nr 6/ 2021  | 09-03-2021
PKN ORLEN S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów rocznych za 2020 rok, których publikacja miała nastąpić w dniu 15 marca 2021 roku.

Raporty roczne za 2020 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2020 rok
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2020 rok
- Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej

zostaną opublikowane w dniu 1 kwietnia 2021 roku.


Podstawa prawna:  §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI