Zobacz także:
Uzupełnienie dokumentów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku
Nr 64/ 2018  | 30-05-2018
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu uzupełnienie dokumentów, opracowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku. 

Patrz także: raport bieżący nr 61/2018 z 29 maja 2018 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Uzupełnienie dokumentów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku​

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI