Zobacz także:
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
Nr 81/ 2018  | 26-06-2018
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do 17 lipca 2018 roku, do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w Płocku, Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI