Zobacz także:
Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza podczas obrad ZWZ
Nr 86/ 2018  | 26-06-2018
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku, zgłoszony przez Akcjonariusza PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny podczas obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2018 roku.


§ 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Projekt uchwały ZWZ zgłoszony przez Akcjonariusza podczas obrad ZWZ


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI