Zobacz także:
Decyzje ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 17 lipca 2018 roku
Nr 93/ 2018  | 17-07-2018

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej 17 lipca 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) kontynuujące obrady z 26 czerwca 2018 roku, wraz z informacją, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Spółka przekazuje także treść uchwały ZWZ, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta oraz informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad ZWZ w stosunku do uchwał o numerach 4, 5, 6 oraz od 8 do 24 podjętych 26 czerwca 2018 roku, przed ogłoszeniem przerwy w obradach ZWZ.Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI