Zobacz także:
Projekty uchwał na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 26 czerwca 2018 roku
Nr 61/ 2018  | 29-05-2018

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, opracowanych przez Zarząd Spółki, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. zwołanego na 26 czerwca 2018 roku. W kolejnych raportach bieżących Spółka będzie uzupełniać komplet materiałów o dokumenty, które zostaną opracowane przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
23-06-2021
PKN 0,28% 79,70
WIG 0,81% 66733,76
WIG20 0,59% 2233,70
WIG30 0,64% 2681,22
WIG-PALIWA 0,07% 6500,51
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI