Zobacz także:
Przekroczenie liczby dostępnych obligacji Serii C i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje.
07-11-2013


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje Serii C zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 21 listopada 2013 roku, zostaje przesunięty na 7 listopada 2013 roku.

W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 6 listopada 2013 roku złożono zapisy na liczbę obligacji Serii C większą od łącznej liczby oferowanych obligacji Serii C, co powoduje, że w dniu 6 listopada 2013 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 5 części IV ("Informacje o warunkach Oferty") prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku ("Prospekt").

Zapisy złożone w okresie od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Prospekcie.

Patrz także, raport bieżący nr 113/2013 z dnia 28 marca 2013 roku,  raport bieżący nr 127/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 roku oraz raport bieżący nr 402/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku.


Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami)


Zarząd PKN ORLEN S.A.

 


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
29-07-2021
PKN 1,40% 72,54
WIG 0,72% 67833,05
WIG20 0,89% 2265,69
WIG30 0,81% 2719,06
WIG-PALIWA 1,39% 6287,91
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI