Zobacz także:
Propozycja Zarządu PKN ORLEN S.A. dotycząca wypłaty dywidendy w 2021 roku
06-04-2021
Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że postanowił zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, przeznaczenie kwoty 1 496 981 713,50 PLN na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Zarząd Spółki proponuje 22 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz 5 sierpnia 2021 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A., które podejmie ostateczną decyzję w tej kwestii.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
20-04-2021
PKN -0,09% 66,20
WIG -0,67% 59386,50
WIG20 -0,29% 1982,07
WIG30 -0,63% 2356,45
WIG-PALIWA 0,14% 5816,05
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI