Zobacz także:
Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów oraz zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku
26-03-2020
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o wydłużeniu do dnia 22 kwietnia 2020 roku terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, ogłoszonym przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku („Wezwanie”).
Ponadto w treści Wezwania wprowadzone zostały zmiany związane ze zmianą miejsca przyjmowania zapisów w Wezwaniu.
Termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu został wydłużony z uwagi na zaistniałe uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów, tj. do 9 kwietnia 2020 roku.
Pełna treść komunikatu w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania zapisów oraz zmiany treści Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Patrz także raporty bieżące: nr 44/20​19 z dnia 5 grudnia 2019 roku oraz 43/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
27-03-2020
PKN -1,81% 51,94
WIG -0,77% 40886,90
WIG20 -1,08% 1475,90
WIG30 -0,93% 1701,51
WIG-PALIWA -0,46% 4084,82
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI