Zobacz także:
Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2020 roku
29-10-2019
PKN ORLEN S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2020 roku.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

- Za 4. kwartał 2019 roku: 30 stycznia 2020 roku.
- Za 1. kwartał 2020 roku: 23 kwietnia 2020 roku.
- Za 3. kwartał 2020 roku: 22 października 2020 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej ORLEN zawierały będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) („Rozporządzenie”).

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, raport kwartalny za drugi kwartał 2020 roku nie będzie publikowany.
 
2. Skonsolidowany raport półroczny za 2020 rok: 23 lipca 2020 roku.

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej ORLEN zawierał będzie półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. zgodnie z § 62 ust.3 Rozporządzenia.
 
3. Raporty roczne za 2019 rok:

- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORLEN za 2019 rok: 19 marca 2020 roku
- Jednostkowy raport roczny PKN ORLEN S.A. za 2019 rok: 19 marca 2020 roku.
 
4. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej: 19 marca 2020 roku

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
27-05-2020
PKN 1,03% 66,54
WIG -0,02% 47889,07
WIG20 -0,12% 1707,59
WIG30 -0,08% 1973,04
WIG-PALIWA 1,15% 5158,26
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI