Zobacz także:
Zgoda Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
28-11-2019
KN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 28 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na realizację fazy EPC zadania inwestycyjnego o nazwie „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mld PLN.

Realizacja projektu została zatwierdzona przez Zarząd PKN ORLEN S.A. w dniu 22 października 2019 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 41/2019 z 28 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd PKN ORLEN S.A.

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:





E-mail:


Notowania giełdowe
06-12-2019
PKN -6,30% 82,12
WIG -0,61% 55994,68
WIG20 -0,91% 2073,11
WIG30 -0,49% 2380,65
WIG-PALIWA -4,52% 6323,61
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI