Zobacz także:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2020 roku
30-07-2020
PKN ORLEN S.A. opublikował skonsolidowany raport za 2. kwartał 2020 roku.  

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami:
-       Prezentacja 


Podsumowanie wyników Grupy ORLEN za 2 kwartał 2020r.:
Zdarzenia o charakterze jednorazowym w 2Q20 wyniosły 4,8 mld PLN:
3,7 mld PLN zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA 
(-) 0,1 mld PLN – odpisy aktualizujące wartość aktywów
1,2 mld PLN – przeszacowanie zapasów (NRV)

5,5 mld PLN – EBITDA LIFO
0,1 mld PLN – odpisy aktualizujące wartość aktywów
5,7 mld PLN – EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów
(-) 3,7 mld PLN – zysk na okazyjnym nabyciu akcji ENERGA 
2,0 mld PLN – EBITDA LIFO po odpisach i one-off (wartość z prezentacji wynikowej)
(-) 1,2 mld PLN – przeszacowanie zapasów (NRV)
0,8 mld PLN – EBITDA LIFO (czysta)
(-) 0,5 mld PLN – efekt LIFO
0,3 mld PLN – EBITDA raportowana (czysta)
(-) 1,1 mld PLN – amortyzacja
(-) 0,8 mld PLN – EBIT raportowany (czysta)
0,1 mld PLN – wynik na działalności finansowej
(-) 0,7 mld PLN – zysk przed opodatkowaniem 
(-) 0,1 mld PLN – podatek
(-) 0,8 mld PLN – wynik netto (czysty) ​

Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
05-08-2020
PKN 1,61% 54,24
WIG 1,01% 52214,68
WIG20 1,26% 1834,32
WIG30 1,20% 2100,51
WIG-PALIWA 2,32% 4789,71
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI