Zobacz także:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. 29.01.2016
29-01-2016
Komplet materiałów na NWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na dzień 29 stycznia 2016 roku


Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

Spis treści

1.  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.
2.  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.  Przyjęcie porządku obrad. 
5.  Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A. (pobierz całość)

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

 

 

Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI