Zobacz także:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z 30.06.2017
30-06-2017

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku

Kandydaci do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI - Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 


6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.
6.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2016 - materiał dostępny w punkcie 7.5. 

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.   

7.5.1. Pismo Prezesa Zarządu.
7.5.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
7.5.3. Wybrane dane finansowe.
7.5.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKN ORLEN 
7.5.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

SPIS TREŚCI - Tom I​​I

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
8.3.1. Pismo Prezesa Zarządu.
8.3.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
8.3.3. Wybrane dane finansowe.
8.3.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016.
8.3.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

9. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A. (pobierz całość)​​​


​​​​​​​​​​
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
14-05-2021
PKN 3,32% 76,46
WIG 0,38% 62237,55
WIG20 0,17% 2092,80
WIG30 0,39% 2483,15
WIG-PALIWA 1,75% 6192,29
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI