Zobacz także:
Zielone finansowanie
Zrównoważony rozwój odgrywa istotną rolę w budowaniu multienergetycznego Koncernu i strategii biznesowej PKN ORLEN 2030. W swojej strategii zrównoważonego rozwoju PKN ORLEN priorytetowo traktuje realizację ambitnych celów Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Przekształca wyzwania związane ze zmianami klimatu w nowe możliwości. PKN ORLEN zamierza stać się liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Planowane działania gwarantują zrównoważony rozwój nowoczesnego, niskoemisyjnego i oszczędnego w zasoby Koncernu.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju ORLENU zespala 15 projektów w 6 filarów skoncentrowanych na tworzeniu wartości społecznej i zarządzaniu ryzykiem środowiskowym. 


ORLEN Sustainable Development Strategy​ (powiększ obraz)

W celu wsparcia rozwoju Zrównoważonego Portfela Finansowego (tzw. Sustainable Finance portfolio) oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie zielonego finansowania, PKN ORLEN opracował zasady finansowania zielonych inwestycji w dokumencie Green Finance Framework, które spełniają najwyższe standardy przejrzystości i ujawniania informacji oraz są zgodne z ICMA Green Bond Principles (GBP).

​Ponadto PKN Orlen otrzymał certyfikat Climate Bonds Standard dla przyszłych projektów z zakresu czystej infrastruktury transportowej. Climate Bonds Certification prezentuje standardy najlepszych praktyk w zakresie integralności klimatycznej, zarządzania wpływami i przejrzystości. Aktywa, które otrzymają Certyfikat są zgodne z Porozumieniem Paryskim, zakładającym ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 °C, czyli osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku lub wcześniej.

cbi_certificate.jpg


Przegląd odpowiednich dokumentów
PKN ORLEN Green Finance Framework 052021 FINAL.pdfGreen Finance Framework
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
22-06-2021
PKN 0,43% 79,42
WIG -0,16% 65839,74
WIG20 -0,25% 2213,82
WIG30 -0,32% 2650,54
WIG-PALIWA 0,95% 6496,67
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI