DLA BIZNESU

Gaz płynny LPG (cele grzewcze, produkcyjne)


Gazy węglowodorowe płynne to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów. Oferowany przez ORLEN Paliwa produkt to przede wszystkim paliwo czyste chemicznie, ekologiczne i ekonomiczne.

Gaz płynny LPG* oferowany przez ORLEN Paliwa to przede wszystkim paliwo czyste chemicznie, ekologiczne. Substancje w niewielkim stopniu szkodliwe, występują jedynie w ilościach znikomych a zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach czy ciała toksyczne - jak siarkowodór, amoniak - są w procesie produkcji całkowicie eliminowane. Jest wygodny w eksploatacji, transporcie i magazynowaniu.

Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy naftowej jako produkt dodatkowy w postaci skroplonej. Zarówno propan jak i butan są to gazy bezbarwne i bezwonne - jednak ze względów bezpieczeństwa są nawaniane. Dopuszcza się zgodnie z normą zawartość siarki około 0,0050% (m/m), która może powodować wytwarzanie się zapachu. Gaz propan-butan przy stosunkowo małej szybkości spalania posiada wartość opałową trzy razy wyższą niż gaz ziemny (45 220 kJ/m3), a gwarantowana przez ORLEN Paliwa wartość motoryczna co jest istotne dla celów pędnych wynosi minimum 89 oktanów.
 
 
* Gaz płynny LPG o kodach CN 271112, 271113, 27111900​