DLA BIZNESU

Gaz płynny LPG (cele grzewcze, produkcyjne)


Gazy węglowodorowe płynne to skroplone i pozostające pod ciśnieniem własnych par mieszaniny węglowodorów. Oferowany przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. produkt to przede wszystkim paliwo czyste chemicznie, ekologiczne i ekonomiczne.

Gaz płynny LPG* oferowany przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. to przede wszystkim paliwo czyste chemicznie, ekologiczne. Substancje w niewielkim stopniu szkodliwe, występują jedynie w ilościach znikomych a zanieczyszczenia powodujące nieprzyjemny zapach czy ciała toksyczne - jak siarkowodór, amoniak - są w procesie produkcji całkowicie eliminowane. Jest wygodny w eksploatacji, transporcie i magazynowaniu.

Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy naftowej jako produkt dodatkowy w postaci skroplonej. Zarówno propan jak i butan są to gazy bezbarwne i bezwonne - jednak ze względów bezpieczeństwa są nawaniane. Dopuszcza się zgodnie z normą zawartość siarki około 0,0050% (m/m), która może powodować wytwarzanie się zapachu. Gaz propan-butan przy stosunkowo małej szybkości spalania posiada wartość opałową trzy razy wyższą niż gaz ziemny (45 220 kJ/m3), a gwarantowana przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. wartość motoryczna co jest istotne dla celów pędnych wynosi minimum 89 oktanów.
 
 
* Gaz płynny LPG o kodach CN 271112, 271113, 27111900​


Kontakt

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem