DLA BIZNESU

Płyty lite i spienione

W ofercie ANWIL S.A.


Charakterystyka

W ofercie posiadamy płyty lite ANWIDUR oraz spienione ANWIPOR, które znalazły zastosowanie w sektorze budowlanym i reklamowym. Wymiary oferowanych płyt mieszczą się w zakresach:

  • długość 1,0-3,05 m.
  • szerokość w jednym z podanych wymiarów: 1,00; 1,22; 1,50; 2,05 m.
  • grubość w zakresie 1-10 mm.

Gwarantujemy jakość prawej strony płyty, która standardowo oklejana jest folia ochronną.

Płyty ANWIDUR:

  • mają odporność na działanie warunków atmosferycznych (dla maksymalnej dawki 8GJ/m2)
  • są podatne na poddanie obróbce mechanicznej i cieplnej
  • są trudnopalne (potwierdzone świadectwem z ITB)
  • mogą być stosowane w pomieszczeniach w których przebywają ludzie i przechowywana jest żywność (atest PZH)
Dane techniczne Jednostka ANWIDUR PVC UL 9016 uv
Gęstość max. g/cm3 1,43
Twardość ShD min. oShD 75
Wytrzymałość na rozciąganie, min. MPa 48
Wydłużenie względne przy zerwaniu, min. % 20
Moduł sprężystości przy rozciąganiu, min. MPa 2000
Temperatura mięknienia wg Vicata, min. °C 75
Udarność z Karbem wg Charpye’go (*), min. kJ/m2 8
Chłonność wody zimnej, max. % 0,08
Naprężenie zginające przy obciążeniu maksymalnym (**), min. MPa 70
Rezystywność powierzchniowa dla płyt o grubości 1mm, min. ohm 1*1014
Wytrzymałość dielektryczna dla płyt o grubości 1mm, max. Mv/m 20
Przenikalność elektryczna dla płyt o grubości 1mm, max. - 3,5
Współczynnik strat dielektrycznych dla płyt o grubości 1mm, max. - 0,1
Współczynnik przewodzenia ciepła, max. W/m*K 0,16
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, max. °C-1 80*10-6
Palność - Trudno zapalne

* Udarność z Karbem wg Charpye’go – dla płyt >=4mm grubości 
* Naprężenie zginające przy obciążeniu maksymalnym – dla płyt >=3mm grubości

Płyty ANWIPOR:

  • znalazły szerokie zastosowanie w branży reklamowej
  • są podatne na poddanie obróbce mechanicznej i cieplnej
  • są trudnopalne (potwierdzone świadectwem z ITB) 
Dane techniczne​ Jednostka Anwipor Anwipor-L Anwipor-LC
Grubość mm 1 2 3-5 6-10 2-10 2-10
Gęstość max. g/cm3 0,95 0,85 0,75 0,55 0,60 0,55
Twardość ShD min. °ShD 50 45 45 30 30 30
Wytrzymałość na rozciąganie, min. MPa 18 18 12 10 10 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu, min. % 10 10 10 10 10 10
Moduł sprężystości przy rozciąganiu, min. MPa 800 800 800 600 600 600
Temperatura mięknienia wg Vicata, min. °C 73 73 73 73 73 73
Udarność z Karbem wg Charpye’go(*), min. kJ/m2 - - 2 1 1 1
Chłonność wody zimnej, max. % 1 1 1 1,5 2 2
Rezystywność powierzchniowa, min. ohm 1*1013 - - - - -
Wytrzymałość dielektryczna, max. Mv/m 11 - - - - -
Współczynnik przewodzenia ciepła, max. W/m*K 0,1 0,1 0,1 0,07 0,07 -
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej, max. °C-1 80*10-6 80*10-6 80*10-6 80*10-6 80*10-6 -
Palność - Trudno zapalne Trudno zapalne Trudno zapalne Trudno zapalne Trudno zapalne Trudno zapalne

* Udarność z Karbem wg Charpye’go – dla płyt >=4mm grubości


Masz pytania?

Kontakt handlowy:

Jolanta Olszewska

Telefon: 

+48 242 021 318
+48 607 190 994

E-mail:

Skontaktuj się z nami