DLA BIZNESU

Micro P


Charakterystyka

MICRO P jest mieszaniną stałych węglowodorów naftowych. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o rozgałęzionych i prostych łańcuchach o strukturze mikrokrystalicznej.

Zastosowanie

 • wytwarzanie środków do pielęgnacji wyrobów skórzanych, mebli, samochodów
 • produkcja kosmetyków (szminki, sztyfty, maskary i podobne)
 • wytwarzanie produktów impregnacyjnych
 • wytwarzanie laminatów
 • modyfikacja smarów technicznych
 • plastyfikator do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w luzie
 • MICRO P nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
 • autocysterny muszą posiadać świadectwo mycia (wyjątek stanowią autocysterny po produktach parafinowych)
 • załadunek: 24 h na dobę 7 dni w tygodniu
 • miejsce załadunku: stanowisko pełnienia MIX’ów

Wymagania dla Micro P

Parametr Wartość typowa Metoda
Barwa Saybolt, min. 15 PN-V-04016
Penetracja w 25°C, [x 0,1 mm] max. 121 N-82/C-04161
Temperatura krzepnięcia, [°C] 66,5 ASTM D 938
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s] 19,2 ASTM D 445
Zawartość oleju [% wag.], maks. 3,3 ASTM D 721

Kontakt

Tomasz Marciniec
Przedstawiciel Handlowy​
​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 518 084
​​tomasz.marciniec@orlen.pl
Magdalena Kozińska
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
​​magdalena.kozinska@orlen.pl
Maciej Jopek
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 24 201 01 73 
kom. +48 667 530 079
marcin.jopek@orlen.pl