DLA BIZNESU

Wosk do plasteliny


Charakterystyka

Wosk do plasteliny jest produktem otrzymywanym w procesie komponowania stałych węglowodorów naftowych.

Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN 71-3:2019-07 „Bezpieczeństwo zabawek - część 3: migracja określonych pierwiastków”

Zastosowanie

  • produkt przeznaczony jest do produkcji plasteliny

Transport i sprzedaż

  • produkt konfekcjonowany w pastylkach, sprzedaż w workach po 20 kg​
  • wosk do plasteliny nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • załadunek: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 14.00
  • miejsce załadunku: magazyn główny

Wymagania dla wosku do plasteliny

Własność Parametry wymagane
Temperatura krzepnięcia, [°C] min. 60
Lepkość kin. w 100°C, [mm²/s], min. 7,5
​Penetracja w 25°C, x0,1 mm, max. 45

Kontakt

Tomasz Marciniec
Przedstawiciel Handlowy​
​​tel. +48 24 201 02 77
kom. +48 601 518 084
​​tomasz.marciniec@orlen.pl
Magdalena Kozińska
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 24 201 02 72
kom. +48 609 032 714
​​magdalena.kozinska@orlen.pl
Maciej Jopek
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 24 201 01 73 
kom. +48 667 530 079
marcin.jopek@orlen.pl