15.05.2019

Informacja o ogłoszeniu Zapytania ofertowego nr PKN/2/001683/19

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu badawczego nt. ,,Odzysk jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego (instalacja PTA we Włocławku)”, w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 ,,Szybka Ścieżka”, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na wybór Podwykonawcy usług badawczych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zamawiającego w ww. projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.