06.09.2021

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”. Projekt obejmuje budowę instalacji doczyszczania wodoru przy istniejącym źródle wytwarzania znajdującym się na terenie Anwil SA we Włocławku. Proces doczyszczania ma na celu uzyskanie paliwa o jakości automotive - odpowiedniej dla transportu. Poza doczyszczaniem, zakres projektu przewiduje budowę niezbędnej infrastruktury do magazynowania oraz dystrybucji wodoru.

Po realizacji proponowanego projektu moce produkcyjne instalacji będą wynosiły ok. 2 x 170 kg H2/h, jednak jej konstrukcja modułowa pozwoli wraz ze wzrostem popytu na elastyczne zwiększanie produkcji, maksymalnie do 510 kg H2/h.

Zakres projektu zakłada budowę:

  • instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru,
  • infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów),
  • dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu,
  • kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku.

Planowana infrastruktura umożliwi tankowanie łącznie ponad 40 autobusów, a także samochodów osobowych i innych pojazdów zasilanych ogniwami wodorowymi.

Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR