04.11.2022

„Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)” nr projektu: INEA/CEF/TRAN/M2019/2359474

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dotowany w ramach CEF Blending Facility pn. „Clean Cities – hydrogen mobility in Poland (Phase I)”. Projekt obejmuje budowę instalacji doczyszczania wodoru przy istniejącym źródle wytarzania znajdującym się na terenie Anwil SA we Włocławku. Proces doczyszczania ma na celu uzyskanie paliwa o jakości automotive - odpowiedniej dla transportu. Poza doczyszczaniem, zakres projektu przewiduje budowę niezbędnej infrastruktury do magazynowania oraz dystrybucji wodoru.

Aktualne informacje odnośnie do działań projektowych:

  • Budowa instalacji magazynowania wodoru umożliwiającej płynną pracę HUB-u, zakup bateriowozów tj. naczep do transportu wodoru – podpisano umowę z Wykonawcą Prochem S.A.; trwa opracowywanie dokumentacji projektowej; uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych; wykonano ściany żelbetowe, fundamenty obiektów, rozpoczęto prace w zakresie branży sanitarnej oraz murowanie ścian budynku administracyjnego.
  • Budowa infrastruktury załadunku paliwa do cystern (bateriowozów) – podpisano umowę z Wykonawcą Prochem S.A.; dokonano doboru trailerów orazpodpisano list intencyjny na ich dostawę.
  • Budowa dwóch publicznych stacji tankowania wodoru w Katowicach oraz Poznaniu w standardzie ciśnienia 700 barów dla samochodów osobowych, jak i 350 barów dla autobusów i ciężkiego transportu – podpisano umowy z Wykonawcą Lotos Serwis Sp. z o. o.; trwają prace projektowe - uzgadnianie Projektu Budowlanego; złożono wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; podpisano umowy przyłączeniową energii elektrycznej; wykonano badania geotechniczne.
  • Budowa kontenerowej mobilnej stacji wodorowej we Włocławku – trwa postępowanie zakupowe na wybór wykonawcy w formule EPC ( formuła „turnkey” tj. zaprojektuj i wybuduj). Planowana data podpisania umowy z wykonawcą to 28.02.2023.


Kwalifikowany koszt projektu: 9 985 580,00 EUR
Wysokość grantu: 1 997 116 EUR