DLA BIZNESU

Najem budynków i dzierżawa terenów PKN ORLEN S.A.

Zapraszamy do składania ofert osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby współpracować z PKN ORLEN S.A. jako najemcy wolnych powierzchni budynków położonych na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. lub jako dzierżawcy części terenów w/w stacji.

Data ogłoszenia Ogłoszenie Kategoria Miejsce świadczenia usługi Termin składania ofert Zapytanie ofertowe
18.05.2022 Poddzierżawa części nieruchomości przy miejscach obsługi podróżnych (MOP) pod budowę i eksploatację restauracji wolnostojących Poddzierżawa nieruchomości   15.06.2022 Załączniki
05.05.2022 Poddzierżawa części nieruchomości przy planowanych do pozyskania miejsc obsługi podróżnych (MOP) pod budowę i eksploatację restauracji wolnostojących Poddzierżawa nieruchomości   Termin przedłużony do 15.06.2022 Załączniki
27.04.2022 Poddzierżawa części nieruchomości przy planowanych do pozyskania miejsc obsługi podróżnych (MOP) pod budowę i eksploatację restauracji wolnostojących Poddzierżawa nieruchomości   Termin przedłużony do 15.06.2022 Załączniki
27.04.2022 ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej infrastrukturą stacji paliw w Bliżynie Dzierżawa nieruchomości Bliżyn, ul. Kościuszki 12a 30.05.2022 Załączniki
27.04.2022 ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości Najem nieruchomości   30.05.2022 Załącznik
27.04.2022 ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej ORLEN PALIWA w Katach Najem nieruchomości Katy, woj. podkarpackie pow. niżański gm. Jarocin 30.05.2022 Załączniki
27.04.2022 ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej ORLEN PALIWA w Łapach Najem nieruchomości Łapy, woj. podlaskie pow. białostocki gm. Miasto Łapy 30.05.2022 Załączniki
27.04.2022 ORLEN Paliwa Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej ORLEN PALIWA w Łoponiu Najem nieruchomości Łopoń 177, woj. małopolskie pow. tarnowski gm. Wojnicz 30.05.2022 Załączniki