TECHNOLOGIA I ROZWÓJ 

Mogę uczyć się od specjalistów, co każdego dnia napędza mnie do działania

Bartłomiej Bieniek

Jestem zaangażowany w projekt wdrożenia instalacji pilotażowej do produkcji kwasu mlekowego w spółce ORLEN Południe w Trzebini. Wdrożenie jest wydarzeniem przełomowym, gdyż będzie to pierwszy produkcyjny proces biotechnologiczny realizowany w Grupie ORLEN.

Staż odbywam w Dziale Technologii i Rozwoju spółki ORLEN Południe w Trzebini. Od momentu rozpoczęcia stażu zapoznaję się z dokumentacją projektową, analizuję proces, który będzie wdrażany na instalacji pilotażowej oraz przygotowuję materiały dotyczące samego kwasu mlekowego i możliwości jego zastosowania. Opracowuję również analizy rynku światowego, europejskiego i polskiego. Po zakończeniu prac budowlanych będę uczestniczył w rozruchu instalacji i rozpoczęciu produkcji. Zadania na stażu są ambitne i ciekawe oraz pozwalają przełożyć wiedzę teoretyczną zdobytą na uczelni na praktyczne umiejętności.

Trend importu kwasu mlekowego do Polski w ostatnich latach jest wzrostowy, a ORLEN Południe po przeskalowaniu procesu będzie w stanie pokryć większość krajowego zapotrzebowania na tę substancję. Jest to również kluczowy projekt w kontekście transformacji Spółki w biorafinerię, a możliwość czynnego uczestnictwa w nim jest dla mnie, jako stażysty, szansą na zdobycie unikalnych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązania branżowych kontaktów. Bardzo istotne jest dla mnie przede wszystkim to, że mogę uczyć się od specjalistów w swoich dziedzinach, co każdego dnia napędza mnie do działania!

Jestem studentem ostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W czasie studiów podnosiłem swoje kompetencje, zdobywając m.in. certyfikat PRINCE2 Foundation oraz Certificate in Advanced English.

Uczestnictwo w procesie wdrażania innowacyjnej technologii produkcji kwasu mlekowego daje mi nieocenione doświadczenie, którego nie zdobędę nigdzie indziej.

Bartłomiej Bieniek Stażysta

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN kojarzy mi się z rozwojem, odpowiedzią na bieżące trendy branżowe i profesjonalizmem. Jest to firma mająca olbrzymi wpływ na krajową gospodarkę.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Czas stażu jest dla mnie szansą na zdobycie praktycznych umiejętności, zarówno twardych, jak i miękkich. Staż pozwala mi również na poszerzenie wiedzy związanej z biotechnologiczną produkcją przemysłową, która staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem rozwoju wielu firm.

Dlaczego ORLEN?

Wybrałem ORLEN, ponieważ jest to miejsce, w którym będę mógł się rozwijać, dzięki zaangażowaniu w ambitne i innowacyjne projekty. Jestem pewien, że wiele nauczę się od pracujących w firmie profesjonalistów, którzy zawsze służą pomocą i radą.