BHP

Dużo satysfakcji daje mi możliwość nauki poprzez mnogość i różnorodność zadań

Bogumiła Przybyła

Zajmuję się sprawami związanymi z obszarem bezpieczeństwa procesowego. Zespół, gdzie odbywam staż, odpowiedziany jest przede wszystkim za zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych.

Staż odbywam w Biurze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a dokładniej w Zespole Bezpieczeństwa Procesowego. Do moich zadań stażowych należy przede wszystkim zapoobieganie wystąpieniu awarii przemysłowych, na co składa się m.in. analiza zagrożeń, ocena ryzyka wystąpienia awarii, opracowanie planów poprawy bezpieczeństwa procesowego, ustalanie okoliczności zaistniałych zdarzeń awaryjnych, sporządzanie wewnętrznych aktów organizacyjnych, regulaminów i instrukcji dot. bezpieczeństwa procesowego, opracowanie i aktualizacja wymaganej dokumentacji regulowanej przez polskie prawo czy opracowanie dokumentów kierowanych do właściwych organów administracji publicznej. I to jest właśnie ten kierunek, w którym chciałabym się rozwijać! Dzięki realizacji zadań podczas stażu dodatkowo utwierdziłam się w tym przekonaniu. Staż to dobra inwestycja w swoją przyszłość. Moim zdaniem nie ma lepszego miejsca na start kariery niż stabilna firma, oferująca liczne możliwości pogłębienia i sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce.

Zarówno studia inżynierskie, jak i magisterskie ukończyłam na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, na kierunku Chemia, ze specjalnością Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne.

Dużo satysfakcji daje mi możliwość nauki i rozwoju podczas stażu w ORLENIE przez mnogość, a także różnorodność powierzonych mi zadań.

Bogumiła Przybyła Stażystka

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm, lider w branży paliwowej i petrochemicznej oraz w ostatnim czasie w branży energetycznej. ORLEN to stabilność, którą nie każdy pracodawca może zagwarantować.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE daje mi przede wszystkim szansę sprawdzenia jak firma wygląda „od kuchni”. Poznaję obszar, który mnie interesuje. Dzięki stażowi otrzymałam ogromne pokłady motywacji do realizacji zadań, co daje mi satysfakcję.

Dlaczego ORLEN?

Wybrałam ORLEN, ponieważ mogę realizować i rozwijać swoje zainteresowania związane z obszarem bezpieczeństwa procesowego i pożarowego. Jest to połączenie zdobytej wiedzy technicznej z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.