BHP

BHP to duża odpowiedzialność

Dawid Marek

Prócz zadań typowo prewencyjnych, takich jak np. kontrole tematyczne, realizuję szereg zadań opisanych w rozporządzeniu ds. służby BHP, ale także wynikających ze specyfiki zakładu i przyjętej strategii firmy.

Realizuję staż w dziale BHP i Koordynacji Prewencji Grupy Kapitałowej. Podczas stażu, wspólnie z pracownikami służby BHP, realizuję bieżące zadania, m.in. przez uczestniczenie w kontrolach tematycznych oraz wizytach doradczych na instalacjach, podczas których weryfikujemy stan bezpieczeństwa na terenach przeprowadzanych projektów inwestycyjnych. 

Na początku stażu trudno było mi wejść w rolę prewentysty z dwóch względów. Pierwszy to liczba wytycznych i przepisów wynikających z wewnętrznych zarządzeń dotyczących bezpiecznego wykonywania prac. Drugi to konieczność upominania starszych pracowników, co nie przychodzi łatwo z wielu względów. Jednakże im dłużej na stażu, tym lepiej sobie radzę. Jednym z zadań, którymi zajmuję się na stażu, jest tworzenie projektu zdalnego systemu szkoleń z zagrożeń dla pracowników z innych firm. Z innych ciekawszych przedsięwzięć, które wykraczały poza zakres moich obowiązków, brałem udział w audycie BHP spółki PKN ORLEN. Jest to kwartalny audyt, który odbywa się w różnych spółkach i przy udziale przedstawicieli tych spółek. Byli to pracownicy służby BHP z Anwilu i Basell ORLEN Polyolefins, choć zazwyczaj są to jeszcze przedstawiciele ORLEN Lietuva i Unipetrolu, mieszczącego się w Czechach. 

Pochodzę z okolic Wrocławia, gdzie studiowałem Bezpieczeństwo Narodowe na Akademii Wojsk Lądowych. Następnie związałem się z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i ukończyłem tam Bezpieczeństwo i Higienę Pracy.

Do Płocka przyciągnął mnie staż w PKN ORLEN, który odpowiedzialność i naturalnie wynikające z niej bezpieczeństwo ma wpisane w swoje nadrzędne wartości. Ponadto branża rafineryjno-petrochemiczna, a także liczba oraz jakość wewnętrznych regulacji w zakresie bezpieczeństwa sprawiają, że jest to doskonałe środowisko do zdobywania wiedzy i dalszego rozwoju.

Dawid Marek Stażysta

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN dla mnie to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która zajmuje się przerobem ropy naftowej, ale rozwija się także na obszary związane z rynkiem energii.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Odnajduję tu dużo możliwości na to, żeby inwestować w swój własny rozwój zawodowy i czerpię z tego satysfakcję.

Dlaczego ORLEN?

ORLEN jest pracodawcą, którego charakteryzuje odpowiedzialność, a to jest silnie powiązane z BHP. Moim zdaniem ORLEN to firma, która nie może sobie pozwolić na błąd w tym obszarze. Stwierdziłem, że jeśli sam pracodawca szczyci się odpowiedzialnością, to obszar, w którym ja będę pracował, będzie działał na naprawdę najwyższych standardach.