OBSZAR IT

Dział IT musi sprawnie działać, by praca pozostałych obszarów mogła przebiegać bezproblemowo

Mateusz Majchrzak

Zajmuję się administracją systemów informatycznych, wsparciem bezpośrednim użytkowników – HelpDesk, w tym konfiguracją oraz naprawą sprzętu, a dodatkowo odpowiadam za proces onboardingu, inwentaryzacje oraz likwidację sprzętu informatycznego.

Jestem stażystą w Dziale Informatyki w spółce ORLEN Paliwa. Na czym polega moja praca? Swój dzień pracy zaczynam od spotkania Działu IT. Podczas takich spotkań wymieniamy się informacjami nt. tego, co zostało zrobione, a co jest jeszcze do zrobienia oraz na bieżąco rozwiązujemy pojawiające się problemy. Takie spotkania poprawiają produktywność pracy i realizację celów, a mi pozwoliły szybko wdrożyć się w nowe zadania. 

Moim pierwszym poważnym zadaniem na stażu było wsparcie bezpośrednie w uruchomieniu telefonu alarmowego dla wszystkich pracowników spółki, którzy mogą zgłaszać problemy IT. Są nam zgłaszane różne awarie - zaczynając od niedziałającej myszki, po poważne awarie serwerów, gdzie musimy sprawnie zadziałać, by praca mogła odbywać się dalej. Najważniejszym projektem, w który zostałem zaangażowany podczas stażu to projekt „Pulpit Przedstawicieli Handlowych”. Jest to oprogramowanie potrzebne do pracy Przedstawicielom Handlowym. Projekt został napisany przez naszego współpracownika, a ja we współpracy z innym kolegą z Zespołu i z programistami zewnętrznymi, pracujemy nad dokumentowaniem kodu, poprawianiem go i kolejno rozwijaniem oprogramowania. Pełnię w tym projekcie rolę Analityka biznesowego, tzn. przekazuję potrzeby od nas z biznesu do programistów z zewnątrz. Jednym z najlepszych aspektów stażu jest praca z doświadczonymi profesjonalistami, możliwość czerpania od nich wiedzy i poznawania praktycznych niuansów pracy w Dziale IT, o których jest niewielka szansa, by dowiedzieć się na studiach.

Ukończyłem studia inżynierskie na Politechnice Warszawskiej, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji o specjalności Informatyczne Systemy Zarządzania, następnie studia magisterskie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie o specjalności Inżynieria Procesów Biznesowych, gdzie zdobyłem wiedzę z zakresu administracji systemami informatycznymi.

Dużo satysfakcji daje mi możliwość pracy w gronie specjalistów w swoich dziedzinach, od których mogę się wiele nauczyć. Każdy dzień to nowe możliwości!

Mateusz Majchrzak Stażysta

Z czym kojarzy Ci się ORLEN? 

ORLEN to ciągły dynamiczny rozwój oraz przede wszystkim ludzie – specjaliści w swoich dziedzinach.

Co daje Ci staż w ORLENIE? 

Staż w ORLENIE daje mi możliwość wykorzystania zdobytej na uczelni wiedzy teoretycznej w praktyce. Mogę tu podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak również nawiązać nowe kontakty z wysokiej klasy specjalistami.

Dlaczego ORLEN?

ORLEN jako lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie Środkowo – Wschodniej zatrudnia wysokiej klasy ekspertów, którzy na bazie mojego doświadczenia, z chęcią dzielą się zdobytą wiedzą. Dlatego też uważam, że ORLEN jest idealnym miejscem na rozpoczęcie kariery zawodowej dla młodych i ambitnych osób.