O firmie

Technologie i produkty przyjazne środowisku

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązań w zakresie wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w procesach produkcyjnych pod kątem poprawienie technologii i efektywności produkcji.

Poszukujemy możliwie najbardziej efektywnych technologii pod względem zużycia energii i stopnia odsolenia wody.

Poszukujemy rozwiązań umożliwiających spełnienie najwyższych standardów w zakresie usuwania niepożądanych substancji ze ścieków pochodzących z zakładów produkcyjnych.