O firmie

Zielona transformacja i ochrona środowiska

Wyzwania

Poszukiwane narzędzie powinno umożliwiać monitorowanie sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych, raportowanie statusu funkcjonowania sieci oraz rejestrowanie zdarzeń i zakłóceń. Powinno uwzględniać jak najszersze spektrum zmiennych, a także rezultaty ww. zdarzeń.

Poszukiwane rozwiązanie powinno zapewniać kompleksową obsługę paneli fotowoltaicznych, magazynu energii oraz domowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Poprzez intuicyjny interfejs powinno pozwalać na tworzenie zindywidualizowanych planów zarządzania energią, odnosząc się także do cen i możliwości handlu energią.

Poszukujemy rozwiązań pozwalających na maksymalizację wytworzenia wartości z biomasy, w tym m.in. w zakresie karbonizacji oraz wykorzystania odpadów paleniskowych (żużli i popiołów). Poszukiwane rozwiązania powinno realizować cele zielonej energetyki oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Identyfikacja rodzaju uszkodzeń na łopatach i elementach zewnętrznych turbin wiatrowych, w tym na obudowie gondoli czy wieży. Rozwiązanie powinno odróżniać uszkodzenia głębokie od powierzchniowych.

Analiza i identyfikacja uszkodzeń części wirujących wewnątrz gondoli na turbinach wiatrowych. Zapewnienie (o ile to możliwe) dodatkowych funkcji kompleksowego wsparcia prac serwisowych (komunikacji z zespołem technicznym, raportowania typu uszkodzenia).

Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na redukcję śladu węglowego na całej długości procesu produkcyjnego, a także umożliwią wychwytywanie, magazynowanie i powtórne wykorzystanie CO2.

Poszukujemy rozwiązań w zakresie wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w procesach produkcyjnych pod kątem poprawienia technologii i efektywności produkcji.