O firmie

Zielona transformacja i ochrona środowiska

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą na redukcję śladu węglowego poprzez transformację cyfrową organizacji. Rozwiązanie powinno wskazywać, ile CO2 generują poszczególne procesy w organizacji i jakie działania należy zrealizować aby ograniczyć emisję.

Poszukujemy autonomicznych systemów monitorowania/inspekcji infrastruktury produkcyjnej w zakresie nadzoru nad poziomem emisji zanieczyszczeń m.in. w zakresie SO2, H2S, CS2, COS i inne.