O firmie

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązania do prowadzenia monitoringu poziomu zanieczyszczenia oraz szybkiej analizy i weryfikacji składu witryfikatu (stała pozostałość po zgazowaniu) pod kątem możliwości jego dalszego zagospodarowania.

Rozwiązania przeznaczone dla średniej wielkości instalacji (3-4 MWe) mające na celu optymalizacje prowadzonych procesów produkcji biogazu z uwzględnieniem różnych substratów (w szczególności odpadów z produkcji rolno-spożywczej), efektywnego energetycznie oczyszczania biogazu do biometanu, konfekcjonowania wytworzonego biometanu w kierunku bioLNG bioCNG, jak również efektywnego zagospodarowania produktów ubocznych: m.in. CO2, innych gazów śladowych, pofermentu.

Poszukiwane rozwiązanie powinno pozwalać na monitorowanie i raportowanie w zakresie funkcjonowania sieci oraz wystąpienia zdarzeń i zakłóceń, uwzględniając jak najszersze spectrum zmiennych, a także rezultaty takich zdarzeń.

Poszukujemy nowatorskich systemów siłowni wiatrowych o lekkiej konstrukcji i mocy 3-10KW. Najbardziej pożądane rozwiązania powinny umożliwiać niskie posadowienie turbiny i efektywną generację prądu w warunkach niskiej wietrzności. Trwała konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczny montaż na budynkach mieszkalnych/komercyjnych oraz integrację z innymi źródłami OZE oraz magazynami energii. Dodatkowym atutem będzie możliwość posadowienia rozwiązania na maszcie.