Wyzwania

Jesteśmy zainteresowani budową uproszczonego modelu sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce, który byłby w stanie modelować obciążenia sieci, uwzględniać ograniczenia sieciowe i wspierać wybór optymalnych lokacji dla nowych źródeł wytwórczych (np. OZE) i/lub bilansujących (np. magazyny bateryjne, elektrownie szczytowo-pompowe).

Chcemy przeanalizować możliwości nowych narzędzi do przetwarzania danych sejsmicznych. Oferujemy rozwiązania w zakresie rozpoznania budowy geologicznej, w szczególności na potrzeby poszukiwania złóż surowców naturalnych w Europie, Afryce, Azji, Bliskim Wschodzie oraz Ameryce Południowej (złoża węglowodorów i metali), oceny zbiorników podziemnych do magazynowania gazu ziemnego, CO2 i wodoru, analiz na potrzeby geotermalne, jak również badania na rzecz energetyki jądrowej. Ponadto świadczymy usługi dla rozpoznania warunków geologicznych na potrzeby planowania konstrukcji morskich, w tym morskich farm wiatrowych. Szczególny potencjał dostrzegamy w rozwiązaniach z obszaru uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Wdrażając naszą korporacyjną strategię innowacji i zrównoważonego rozwoju poszukujemy innowacyjnych rozwiązań efektywnie ekonomicznego wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla (CO2) z atmosfery. Naszym celem jest wykorzystanie technologii, która umożliwi nie tylko skuteczne działania środowiskowe związane z CO2, ale także pozwoli rozwijać nasze portfolio produktów zgodnie z koncepcją circular carbon.

W ramach modelowego procesu zarządzania gazami, koncentrujemy się na precyzyjnym oraz efektywnie ekonomicznym wychwytywaniu i odzyskiwaniu niskowolumentowych pochodnych odpadowych składników gazowych, na przykład metanu podczas odazotowywania gazu ziemnego. Poszukujemy rozwiązań, które pozwolą nam na eliminację tych gazów lub wykorzystanie ich w kolejnych procesach produkcyjnych.