O firmie

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja

Wyzwania

Poszukujemy sposobu na zwiększenie efektywności monitorowania zagrożeń pożarowych oraz sygnalizacji niebezpiecznych sytuacji na terenie zakładu produkcyjnego.  

Poszukujemy rozwiązania, które na podstawie parametrów procesowych pozwoli na predykcję parametrów jakościowych produktów kolumn destylacyjnych. Oczekujemy, że błąd wartości predykowanej w stosunku to wartości laboratoryjnej, mierzony w okresie 12 miesięcy od dostarczenia rozwiązania, nie będzie większy, niż:

  • dla wartości laboratoryjnej 0-100, błąd maksymalny +/- 1,25%,
  • dla wartości laboratoryjnej 100-200, błąd maksymalny +/- 1%,
  • dla wartości laboratoryjnej 200-300, błąd maksymalny +/- 0,75%,
  • dla wartości laboratoryjnej 300-400, błąd maksymalny +/- 0,5%.