O firmie

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja

Wyzwania

Aby ułatwić prowadzenia kontroli cystern kolejowych na żądanie, poszukujemy narzędzi zdolnych do bezinwazyjnego pomiaru paliwa w cysternie kolejowej (RTC). Zależy nam, aby rozwiązanie określało czas i miejsca nieuprawnionego dostępu i wypompowywania paliwa ze zbiornika.

W odpowiedzi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa i efektywności operacyjnej infrastruktury energetycznej, poszukujemy nowoczesnych metod umożliwiających szybką detekcję nieszczelności płynów w rurociągach oraz armaturze zaporowej. Dodatkowym atutem będzie możliwość inwentaryzacji.

Poszukujemy narzędzi zdolnych do precyzyjnych pomiarów przepływu płynów w miejscach, które dotychczas nie były wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe w instalacjach petrochemicznych i rafineryjnych. Szczególnie interesują nas rozwiązania, które można zastosować bez konieczności ingerencji w istniejącą armaturę przemysłową. Oczekujemy, że proponowane metody będą skuteczne zarówno dla płynów ciekłych, jak i gazowych. Pożądane są rozwiązania posiadające ATEX.

Jesteśmy zainteresowani pozyskaniem automatycznego systemu odwadniania dla zbiorników magazynujących produkty rafineryjne, takie jak paliwa i oleje opałowe. Z uwagi na tendencję do gromadzenia się wody, która jako substancja cięższa osadza się na dnie zbiorników, szukamy innowacyjnego rozwiązania, które automatycznie wykryje i usunie zgromadzoną wodę, równocześnie zapewniając efektywność i bezpieczeństwo procesu magazynowania.

Planowane rozruchy i zatrzymania technologiczne oraz zatrzymania awaryjne instalacji produkcyjnych generują nadmiarowe wsady/produkty w stanie gazowym, które obecnie są utylizowane w formie spalania strumienia przez pochodnię. Aby ograniczyć koszty i wpływ środowiskowy, poszukujemy metod zagospodarowanie tych strumieni, które będą niezależne od aktualnej pracy zakładu produkcyjnego. Wyzwanie dotyczy zróżnicowanych instalacji przemysłowych, a mieszanki wsadów/produktów mogą składać się z wodoru, azotu, węglowodorów od C1 do C10, a także inertów i zanieczyszczeń pochodzenia rafineryjnego (siarka, amoniak, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla). Dostrzegamy potencjał zarówno w wykorzystaniu danej mieszanki, skropleniu gazu, jak również spalaniu gazów i odzyskaniu ciepła.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych pracowników, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą zautomatyzować obsługę włazów cystern kolejowych w Automatycznej Stacji Nalewczej (ASN). Chcemy zautomatyzować czynności takie jak otwierania i zamykanie włazów mocowanych na 4 nakrętki motylkowe, zakładanie plomb oraz inspekcja wnętrza (w tym obecność cieczy i ciał stałych, stan uszczelek). Należy uwzględnić, że waga włazów cystern wynosi od 10 do 20 kg, a w sezonie zimowym narzędzie będzie musiało pracować przy ujemnych temperaturach. Szczególny potencjał widzimy w wykorzystaniu ramion robotycznych lub robotów kartezjańskich XYZ w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX).

Poszukujemy rozwiązania, które zwiększy bezpieczeństwo rurociągów przesyłowych. Przede wszystkim zależy nam na wykrywaniu ingerencji zewnętrznych i nieautoryzowanych prac w okolicach rurociągów oraz detekcji wycieków i zaburzeń w pracy rurociągów. Szczególny potencjał dostrzegamy w technologiach światłowodowych, czujnikach IoT oraz analizie danych przez AI.