O firmie

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązań umożliwiających zautomatyzowany monitoring parametrów fizycznych odwadniaczy w ramach magistrali sieci parowych na terenie zakładu produkcyjnego.

Poszukujemy rozwiązań, w szczególności robotów, pozwalających na zautomatyzowanie i zoptymalizowanie procesów inspekcji i czyszczenia (neutralizacji odpadów) różnego typu zbiorników (naziemnych i podziemnych), w tym tych służących do przechowywania substancji łatwopalnych i wybuchowych.