O firmie

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna i innowacyjna organizacja

Wyzwania

Poszukujemy rozwiązania do zdalnego wykrywania źródeł wycieku metanu i jego ilościowego określenia w trudno dostępnych elementach infrastruktury gazowej (w tym armaturze, połączeniach kołnierzowych i urządzeniach AKPiA). Urządzenie z odległości min. 10 metrów powinno zdalnie wykrywać wypływ metanu na poziomie 10 g/l i mniej, a wymagana czułość detekcji to 500 ppm.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych pracowników, poszukujemy rozwiązań, które pozwolą zautomatyzować obsługę włazów cystern kolejowych w Automatycznej Stacji Nalewczej (ASN). Chcemy zautomatyzować czynności takie jak zamykania i otwierania włazów, zakładanie plomb oraz inspekcja (np. czystość, niepełnego opróżnienia, stan uszczelek). Szczególny potencjał widzimy w wykorzystaniu ramion robotycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Poszukujemy rozwiązań, które będą obejmować opracowanie metody efektywnego usuwania zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (stojących oraz płynących) i ścieków. W procesie należy uwzględnić w szczególności zanieczyszczenia pochodzące z szeroko pojętego przemysłu rolniczego oraz metody późniejszej utylizacji lub ponownego wykorzystania usuniętych zanieczyszczeń (szczególnie przy zastosowaniu np. adsorbentów).

Poszukujemy rozwiązań, które będą obejmować opracowanie technologii umożliwiającej pomiar i monitorowanie stanu zanieczyszczeń obecnych w wodach powierzchniowych oraz ściekach w czasie rzeczywistym. Technologia powinna pomóc w określeniu wpływu nawozów Anwil na zanieczyszczenie wód oraz odróżnić skutki, jakie one wywołują od pozostałych źródeł zanieczyszczeń, które prowadzą m.in. do eutrofizacji (np. zmiany klimatu). Wyzwanie nawiązuje do planowanych legislacji zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym (np. aktualizacja dyrektywy azotanowej).

Poszukujemy narzędzia do skutecznej, taniej i bezpiecznej metody lokalizacji nieszczelności w układach wodorowych oraz próżniowych.