Poszukujemy rozwiązań poprawiających bezdotykową i zautomatyzowaną obsługę klienta. W szczególności obsługę nowych metod płatności (innych niż przy pomocy gotówki, terminala kart płatniczych i NFC). Dodatkowym atutem będzie funkcjonalność weryfikacji pełnoletności klienta.

Poszukujemy rozwiązań wspierających obsługę naszych klientów w całym spektrum formatów sprzedażowych (w tym w obszarze serwisu gastronomicznego, wydawania produktów, wsparcie przy dystrybutorze).

Poszukujemy inspiracji i rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał automatyki i robotyki w obszarze sprzedaży detalicznej.

Poszukujemy partnerów, wraz z którymi będziemy rozszerzyć portfel naszych usług o nowe pozycje komplementarne do dotychczasowej oferty. Szukamy rozwiązań, które mogą przełożyć się na wysoki wolumen sprzedaży lub ponadstandardową marżowość.

Poszukujemy kompleksowego systemu pozwalającego na zbudowanie i operacjonalizację strategii zarządzanie cenami produktów pozapaliwowych na stacji paliw. Dzięki sztucznej inteligencji i modelom predykcyjnym rozwiązanie powinno dynamicznie kształtować ceny w czasie rzeczywistym m.in. w oparciu o popyt, podaż oraz trendy sezonowe. Docelowym wymogiem będzie integracja z systemami wewnętrznymi (m.in. SAP i systemy kasowe).