O firmie

Strategiczna agenda badawcza

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

Strategiczna Agenda Badawcza jest dokumentem wychodzącym od założeń strategicznych Grupy ORLEN, obejmującym zarówno projekty realizowane obecnie, planowane do realizacji, długoletnie plany rozwojowe Koncernu, jak również rekomendowane nowe kierunki badań i działania w obszarze rozwoju technologii oraz innowacji. Dokument w sposób zintegrowany – z uwzględnieniem celów strategicznych – opisuje kierunki innowacji oraz rozwoju nowych technologii w Grupie ORLEN.


Technologie i produkty przyjazne środowisku

dostęp do technologii pozwalających na rozwój nowych obszarów biznesowych i obniżenie ryzyka regulacyjnego. Rozwój zaawansowanych biopaliw, biopolimerów, przetwórstwo biomasy, dekarbonizacja aktywów produkcyjnych i efektywny recykling.

Technologie wodorowe

ekspansja na rynku wodorowym. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowy infrastruktury produkcji i tankowania wodoru. Nowatorskie rozwiązania w zakresie wodorowych stacji tankowania, technologii zero- i niskoemisyjnej produkcji wodoru, wykorzystania wodoru w celu redukcji emisji CO2 oraz wdrażania nowoczesnych narzędzi wspierających zarządzanie łańcuchem wartości wodoru.

Przemysł 4.0 i innowacyjna organizacja

obniżenie kosztów realizacji procesów produkcyjnych oraz zarządzania łańcuchem wartości poprzez stosowanie technologii z zakresu Industry 4.0. Przyspieszenie rozwoju organizacji przez adaptację nowych technologii cyfrowych.

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

zapewnienie niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej i ciepła oraz wydłużenie łańcucha wartości w zakresie energetyki.

Efektywna produkcja rafineryjna

stosowanie efektywnych technologii procesowych przerobu ropy naftowej do wysokomarżowych produktów.

Zaawansowana petrochemia i nowe generacje materiałów

wydłużenie łańcucha wartości poprzez dodanie wysokomarżowych produktów chemicznych oraz ekspansja na nowych, szybko rosnących i powiązanych z podstawową działalnością rynkach.

Nowoczesny klient i stacja przyszłości

dostosowanie modelu biznesowego stacji detalicznych i sprzedaży hurtowej do zmieniających się potrzeb klienta. Wykorzystanie technologii w celu oferowania klientom dodatkowych produktów i usług.

Rozwój obszaru nawozów

rozwój oferty nawozowej oraz wykorzystywanie technologii do rozszerzania oferty w zakresie nowoczesnych produktów i usług, jak choćby precyzyjne nawożenie.

Nowoczesny upstream

optymalizacja udostępniania złoża, intensyfikacja wydobycia i obniżenie kosztów produkcji przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.