24.10.2002

PKN ORLEN i Basell Europe Holdings B.V. uzgodniły treść umów handlowych

PKN ORLEN S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami umowy o utworzeniu spółki joint venture zawartej w dniu 30 września 2002 pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. oraz Basell Europe Holdings B.V ("Umowa Joint-Venture"), Strony uzgodniły w dniu 23 października 2002 roku treść umów handlowych związanych z Umową Joint-Venture. W związku z powyższym spełniony został warunek przewidziany w Umowie Joint-Venture w postaci konieczności uzgodnienia powyższych umów handlowych w wyznaczonym terminie, o którym mowa w komunikatach Spółki nr 85/2002 z dnia 30 września 2002 roku oraz nr 88/2002 z dnia 17 października 2002 roku.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Joint-Venture, przeprowadzenie transakcji opisanej w Umowie Joint-Venture wymaga jeszcze uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zapewnienia pozyskania przez Strony odpowiednich środków finansowych niezbędnych w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.