04.12.2003

Więcej akcji PKN ORLEN na giełdzie

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ponad 7,5 mln akcji PKN ORLEN serii D zostanie dopuszczonych do obrotu giełdowego. Pierwsze notowanie nastąpi 10 grudnia.