14.03.2003

ORLEN testuje biopaliwo w Kielcach

Centralne Laboratorium Naftowe, PKN ORLEN S.A. oraz MPK Kielce zawarły trójstronne porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie badawczym dotyczącym zastosowania paliwa z zawartością biokomponentów w autobusach miejskich. W trakcie trwania testu, uczestniczący w nim przedstawiciele instytutów naukowych będą analizowali zarówno użyte w nim paliwo, jak i ewentualny jego wpływ na degradację materiałów konstrukcyjnych silników wysokoprężnych i układów zasilania.