26.09.2003

Rada Nadzorcza zatwierdziła kierunki przedstawione przez Zarząd Spółki w strategii rozwoju PKN ORLEN S.A.

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zatwierdziła kierunki przedstawione przez Zarząd Spółki w strategii rozwoju PKN ORLEN S.A.

Zatwierdzona strategia Spółki zakłada m. in. zwiększenie wartości ekonomicznej ORLENU, zgodnie z realizowaną strategią zarządzania wartością firmy oraz stworzenie podstaw dla rozpoczęcia procesu konsolidacji środkowoeuropejskiej branży naftowej i utworzenie pionowo zintegrowanego, regionalnego koncernu naftowego, którego potencjał zapewni mu trwałą pozycję w regionie.