29.06.2004

Komunikat Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki po posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2004 roku wydała następujący komunikat:

"W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostało przedstawione pismo Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Pana Zbigniewa Wróbla kierowane do Rady Nadzorczej Spółki, w którym Prezes poinformował, iż z uwagi na toczącą się dyskusję medialną i polityczną wokół spółki PKN ORLEN S.A. i jej Zarządu, która negatywnie wpływa na budowę wartości Spółki, jednocześnie mając na uwadze interes Spółki jako nadrzędny, wyraża gotowość rezygnacji z zajmowanego przez siebie stanowiska.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza uruchomiła procedurę mającą na celu doprowadzenie do wyboru nowego prezesa Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zgodnie ze standardami stosowanymi w takich przypadkach w międzynarodowych korporacjach. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła dokonać wyboru renomowanej firmy doradztwa personalnego, która będzie uczestniczyć w tym procesie.

Rezygnacja zostanie przyjęta z dniem powołania nowego Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Wszystkie decyzje Rady Nadzorczej zostały podjęte jednomyślnie."

W związku z powyższym komunikatem Spółka wyjaśnia, iż nie nastąpiło odwołanie Zbigniewa Wróbla z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Pan Zbigniew Wróbel w dalszym ciągu zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, natomiast członkowie Rady Nadzorczej przyjęli do wiadomości oświadczenie Prezesa o gotowości złożenia rezygnacji podejmując jednocześnie działania mające na celu dokonanie wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki.

Biuro Prasowe