22.06.2004

Manewry ratownicze „BOP 2004”

Dzisiaj rano w Płocku na terenie firmy Basell Orlen Polyolefins (BOP) odbyły się wewnętrzne manewry ratownicze pod kryptonimem „BOP 2004”. Ich celem było doskonalenie współdziałania oraz integracji zakładowych służb ratowniczych, a także sprawdzenie Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego firmy. W ćwiczeniach wykorzystano również siły i środki zapewnione przez PKN ORLEN – w tym Zakładową Straż Pożarna, ochronę, służby medyczne i dyspozytorskie. W manewrach uczestniczyli także: kierownictwo instalacji, na terenie której przeprowadzono akcję, specjaliści branżowi BOP, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Centralne Biuro Śledcze.

Zadania
Zadaniem jednostek ratowniczych było przeprowadzenie działań podczas symulowanych awarii. Manewry składały się z trzech epizodów: ugaszenie pożaru zbiornika z telogenem (zbiornik z gazem płynnym), ewakuacja ludzi i butli z gazami technicznymi oraz poszukiwanie ładunków wybuchowych na terenie zakładu. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał Zastępca Komendanta Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN, mgr inż. Piotr Mironiuk. „To rutynowe ćwiczenia, które pozwalają nam jak najlepiej zorganizować działania ratunkowe na wypadek awarii. Zakładamy scenariusze, w których mamy możliwość sprawdzenia ludzi oraz sprzętu w najbardziej trudnych i nieoczekiwanych sytuacjach. Dzięki manewrom wszystkie zaangażowane jednostki doskonalą swoje umiejętności oraz organizację współpracy z innymi służbami.” – powiedział Piotr Mironiuk.

„Bezpieczeństwo pracy w BOP jest dla nas sprawą kluczową. W celu jego zapewnienia podejmujemy wszelkie działania, które chronią zdrowie i życie naszych pracowników jak również mienie spółki. Dzisiejsze manewry są dowodem na to, że Wewnętrzny Plan Operacyjno – Ratunkowy BOP sprawdza się w sytuacji kryzysowej, a zakładowe służby ratownicze przygotowane są do współpracy z całym zespołem ratunkowym.” – powiedział Karol Marek Sęp, Dyrektor ds. Produkcji Basell Orlen Polyolefins.

Przebieg akcji
Ćwiczenia ratownicze „BOP 2004” przebiegały według scenariusza zakładającego trzy następujące epizody:

Pożar zbiornika telogenu i ewakuacja butli z gazami
Podczas manewrów w wyniku symulowanej nieszczelności na połączeniu zbiornika z rurociągiem dosyłowym, nastąpił wyciek gazu i wybuchł pożar. Ogniem objęty został jeden ze zbiorników oraz rurociąg znajdujący się m.in. w sąsiedztwie wiaty z gazami technicznymi. Natychmiast powiadomiona Zakładowa Straż Pożarna przybyła niezwłocznie na miejsce zdarzenia i podjęła akcję gaśniczą, podczas której ewakuowano butlę z gazami technicznymi z wiaty.

W tym czasie Dyspozytor Zakładu otrzymał anonimową informację telefoniczną, że na instalacji w okolicach kompresorów podłożony jest ładunek wybuchowy. Z uwagi na rozmiar pożaru i potencjalne zagrożenie, powołano sztab ratunkowy i zawiadomiono Policję. Równolegle z działaniami jednostek Straży Pożarnej prowadzone były działania technologiczne polegające na awaryjnym zatrzymaniu instalacji. Akcja ta przyniosła oczekiwany skutek, co umożliwiło ugaszenie pożaru.

Ewakuacja pracowników
Podczas akcji gaśniczej symulowano również poszkodowanie dwóch pracowników, z którego jeden miał zasłabnąć. Drugi pracownik udzielił koledze pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwał pomoc. Sekcja ratownictwa wysokościowego zajęła się poszkodowanymi i ewakuowała ich z dachu budynku przy użyciu technik alpinistycznych. Po przetransportowaniu na ziemię, pracownicy zostali przekazani służbom medycznym.

Poszukiwanie ładunku wybuchowego
Po otrzymaniu informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego na miejsce zdarzenia przybyły specjalistyczne grupy poszukiwawcze Policji, które wspierane siłami Straży Pożarnej odnalazły ładunek na terenie kompresorowni.

„Sprawnie przeprowadzone ćwiczenia ratownicze dają pewność, że wszelkie działania związane z potencjalną sytuacją kryzysową mogą być w pełni kontrolowane. Manewry są cennym doświadczeniem, które pozwala przewidzieć i ograniczyć skutki ewentualnej awarii na terenie zakładu.” – dodał Karol Marek Sęp.

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. jest liderem w produkcji polietylenu i polipropylenu w Polsce. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji i jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.