08.06.2004

Sprzęt ratujący ludzkie życie na stacjach paliwowych

Zakończył się drugi etap akcji „ORLEN Pierwsza Pomoc”, w ramach którego fundacja ORLEN „Dar Serca” wyposażyła wybrane stacje paliw w automatyczne defibrylatory.

Program „ORLEN Pierwsza Pomoc” polega na organizacji pierwszej pomocy na stacjach PKN ORLEN i innych miejscach użyteczności publicznej, rozpropagowaniu wiedzy i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz dążeniu do zmian w zapisach, które stworzą jasne i klarowne warunki do stosowania automatycznych defibrylatorów (ang. AED - Automated External Defibrillator), przez osoby udzielające pierwszej pomocy.
Partnerami akcji „ORLEN Pierwsza Pomoc” są: Polski Czerwony Krzyż, Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Polska Rada Resuscytacji.

Pilotażowy etap akcji, który podzielony był na dwie części, rozpoczął się na początku grudnia 2003 r. W ramach pierwszej części, 130 pracowników 27 wyselekcjonowanych stacji przeszło 16-godzinny kurs udzielania pierwszej pomocy, prowadzony przez trenerów PCK. Dodatkowo, na stacjach tych umieszczono apteczki pierwszej pomocy (ich skład został opracowany w porozumieniu z partnerami programu). Wdrożenie drugiej części zakończono pod koniec maja 2004 r. Opierała się ona na wyposażeniu w automatyczne defibrylatory 9 wyselekcjonowanych stacji paliw, usytuowanych przy najbardziej ruchliwych ciągach komunikacyjnych w całej Polsce. 34 pracowników tych punktów (którzy wcześniej przeszli szkolenie PCK) zaliczyło także 8-godzinny kurs z zakresu resuscytacji z użyciem AED. W ramach tej części programu „Dar Serca” przekazał defibrylator także Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce.

Nowym elementem programu „ORLEN Pierwsza Pomoc” jest wprowadzenie na ponad 360 stacjach PKN ORLEN specjalnych publikacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Każdy zainteresowany klient stacji będzie mógł otrzymać poręczną książeczkę. Zawiera ona opis podstawowych działań, które powinna podjąć osoba będąca świadkiem wypadku. Celem publikacji jest edukacja polskich kierowców. Pomimo że każdy posiadacz prawa jazdy, teoretycznie jest przeszkolony na wypadek tego typu zdarzeń, w praktyce większość z nas ogranicza się jedynie do wezwania karetki i oczekiwania na jej przyjazd. Tymczasem „instruktaż” może pomóc w ratowaniu ludzkiego życia, jeszcze przed przyjazdem pogotowia. Docelowo w 2004 r. akcja „ORLEN Pierwsza Pomoc” ma objąć swoim zasięgiem 100 wybranych stacji PKN Orlen na terenie całego kraju.

Fundacja ORLEN „Dar Serca” powstała 2 lata temu, kontynuując działania Fundacji „Petrochemia Dzieciom”, istniejącej od 1997 roku. „Dar Serca” powołany przez Polski Koncern Naftowy ORLEN podejmuje, prowadzi i popiera inicjatywy charytatywne na rzecz ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; krzewienia tradycji narodowej; rozwoju oświaty i nauki. Fundacja działa w takich obszarach jak: wspieranie działalności ośrodków zdrowia i opieki społecznej, świetlic, domów dziecka, domów pobytu osób samotnych i niepełnosprawnych; organizowanie wycieczek, obozów rekreacyjnych, konkursów i zawodów; sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych; przyznawanie stypendiów, nagród i zapomóg; organizowanie szkoleń, seminariów, kongresów, sympozjów; organizowanie wystaw, koncertów i przedstawień. Od roku 2003 Fundacja ORLEN „Dar Serca” przejęła ogromną część działalności dobroczynnej PKN ORLEN, realizując tym samym Politykę Darowizn Koncernu.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Kwiatkowski, Fundacja ORLEN „Dar Serca” tel.: (22) 434 23 40 e-mail: p.kwiatkowski@darserca.pl

Lista stacji paliwowych PKN ORLEN SA objętych programem "ORLEN Pierwsza Pomoc" - stan na 8 czerwca 2004:

Tarczyn, droga do Krakowa (apteczka, defibrylator)
Warszawa, Piaseczno (apteczka, defibrylator)
Chęciny, Trasa Nr 7 (apteczka)
Grójec, Trasa nr 7 (apteczka)
Brzegi, Trasa Nr 7 (apteczka)
Jaworzno, A-4 (apteczka, defibrylator)
Jaworzno, A-4 (apteczka, defibrylator)
Lędziny, dk-15 (apteczka)
Katowice, ul. Rozdzieńskiego (apteczka)
Katowice, ul. Murckowska (apteczka)
Kraków - Morawica A4 (apteczka, defibrylator)
Kraków - Aleksandrowice A4 (apteczka, defibrylator)
Osiecza, A2 (apteczka, defibrylator)
Osiecza, A2 (apteczka, defibrylator)
Łódź, ul. Św. Teresy (apteczka)
Łódź, ul. Brzezińska (apteczka)
Głowno (apteczka)
Stargard Szczeciński (apteczka)
Szczecin, ul. Cukrowa (apteczka)
Szczecin, ul. Kliniska (apteczka)
Barnisław (apteczka)
Lubieszyn (apteczka)
Pszczółki Trasa nr 1 (apteczka, defibrylator)
Żukowo (apteczka)
Koszwały (apteczka)
Gdańsk, ul. Miałki Szlak (apteczka)
Błonie (apteczka)