02.04.2004

KOMUNIKAT

W związku z publikacją na łamach „Gazety Wyborczej”, 2 kwietnia b.r. oraz związanymi z nią licznymi pytaniami dziennikarskimi, informujemy, że negocjacje i zawarcie kontraktów na dostawy ropy naftowej przeprowadzone były pod ścisłym nadzorem organów statutowych Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

W kontraktach osiągnięto dywersyfikację dostaw ropy naftowej, zmniejszając o niemal połowę dostawy od dotychczasowego monopolisty - firmy J&S.
W rezultacie dywersyfikacji dostaw, PKN ORLEN uzyskał w 2003 roku prawie 7,5 mln USD oszczędności w warunkach porównywalnych. Według analityków z PricewaterhouseCoopers, (Oddział Amerykański), PKN ORLEN uzyskał dla sprowadzanego przez siebie surowca, najniższą cenę w regionie dla ropy naftowej sprowadzanej rurociągiem „Przyjaźń” W związku z tym, uznajemy za co najmniej nieuprawiony komentarz redakcyjny w wywiadzie „Gazety Wyborczej”.

Biuro Prasowe PKN ORLEN S.A