29.04.2004

ORLEN partnerem Europejskiego Szczytu Gospodarczego

Organizatorem Europejskiego Szczytu Gospodarczego jest Światowe Forum Ekonomiczne (WEF - World Economic Forum), gospodarz corocznych konferencji w Davos. Ze względu na rolę i znaczenie Polski w procesie integracji europejskiej, WEF w ubiegłym roku zwróciło się do władz naszego kraju z inicjatywą przeprowadzenia obecnego Szczytu w Polsce, pod patronatem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw, w stolicy Polski spotkają się prezydenci oraz premierzy państw europejskich, wybitni politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i kręgów opiniotwórczych oraz liczne grono liderów biznesu. Obrady Europejskiego Szczytu Gospodarczego będą się toczyły przy udziale przedstawicieli mediów, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Warszawski Szczyt bez wątpienia odegra ważną rolę w budowaniu międzynarodowego prestiżu Polski. Podczas licznych sesji Szczytu, które zgromadzą łącznie kilkuset uczestników, zostaną zaprezentowane najistotniejsze doświadczenia związane z procesem integracji europejskiej oraz poglądy na temat jej przyszłego kształtu. Tematami obrad będą m.in.: rola Strategii Lizbońskiej w dynamizowaniu gospodarek krajów UE, znaczenie Paktu Stabilizacji i Wzrostu, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, unii walutowej, a także perspektywy dalszego poszerzania Unii Europejskiej, jej współpraca z krajami nieczłonkowskimi oraz przyszłość stosunków transatlantyckich. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio dotyczących biznesu, który od maja bieżącego roku zacznie działać w nowych uwarunkowaniach.

Prezes PKN ORLEN SA Zbigniew Wróbel weźmie udział w sesji pt. „Liberalizacja i bezpieczeństwo sektora energetycznego”. W gronie panelistów znajdą się także: Wilhelm Bonse – Geuking – Prezes Zarządu Deutsche BP, Christian Cleutinx – Dyrektor i Koordynator EU – Russia Energy Dialogue przy Komisji Europejskiej oraz Peter S. Zolotarev z Yukos Oil Company. Podczas sesji zostanie omówiona rola Europy Środkowo-Wschodniej dla zapewnienia Unii Europejskiej bezpieczeństwa dostaw energii oraz zmiany jakie zajdą w tym zakresie w wyniku rozszerzenia UE.

Obok głównego nurtu obrad, w ramach Szczytu odbędzie się Polskie Forum Inwestycyjne, dające możliwość do promocji Polski i polskich firm oraz do pokazania możliwości inwestowania w naszym kraju. W szczególności zostanie wyeksponowana rola Warszawy - jako międzynarodowego centrum spotkań oraz atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu. W ramach programu towarzyszącego zaplanowane zostało także Otwarte Forum Akademickie, organizowane przez Szkołę Główną Handlową.

Ze strony polskiej partnerem WEF jest Polski Komitet Organizacyjny, który stanowi płaszczyznę koordynacji prac zarówno przedstawicieli instytucji administracji publicznej, jak i Rady Przedsiębiorczości, która skupia jedenaście wiodących organizacji polskich przedsiębiorców i menedżerów. Główne działania wykonawcze Komitetu prowadzi Krajowa Izba Gospodarcza.