15.04.2004

Strażacy ORLENU uczestniczą w sympozjum pożarniczym

Prowadzenie szybkich i skutecznych działań operacyjnych służb pożarniczych podczas wypływu gazów transportowanych cysternami na terenie dużych miastach – to zasadniczy cel seminarium zorganizowanego przez Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Prowadzenie szybkich i skutecznych działań operacyjnych służb pożarniczych podczas wypływu gazów transportowanych cysternami na terenie dużych miastach – to zasadniczy cel seminarium zorganizowanego przez Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zakładowa Straż Pożarna ORLENU w czasie dzisiejszego sympozjum będzie udzielać bezpłatnych konsultacji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Honorowy patronat nad spotkaniem objął gen. brygadier Teofil Jankowski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju.