08.04.2004

Zakończenie obrad NWZA PKN ORLEN SA

Zakończyły się obrady NWZA PKN ORLEN S.A. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zgoda akcjonariuszy na większość zmian w Statucie Spółki, zmiana Regulaminu korzystania z Funduszu Prywatyzacyjnego PKN ORLEN S.A. oraz wyrażenie zgody na rozporządzenie zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa koncernu, to najważniejsze postanowienia dzisiejszego NWZA, które odbyło się w Płocku.

Akcjonariusze PKN ORLEN S.A. podczas dzisiejszego NWZA dokonali zmian w 9 osobowym składzie Rady Nadzorczej. Udziałowcy przyjęli także zdecydowaną większość uchwał zgłoszonych przez Zarząd Spółki. Ze składu rady odwołani zostali, dotychczasowy przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Gierej, oraz członkowie Edward Grzywa, Andrzej Kratiuk i Orest Andrzej Nazaruk. Na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołano Jana Wagę, dotychczasowego wiceprzewodniczącego organu nadzorczego. W skład rady powołani zostali także; Marian Czakański, Andrzej Studziński, Jacek Walczykowski oraz Andrzej Wieczorkiewicz. Podczas obrad przedstawiciel Ministerstwa Skarbu poinformował, że nominowanego na członka rady przez ministra skarbu państwa, Macieja Kruka zastąpi Janusz Zieliński. Decyzja ta nie wymagała zgody pozostałych akcjonariuszy. W składzie rady pozostali; Ryszard Ławniczak, Krzysztof Kluzek oraz Krzysztof Szlubowski.

Podczas NWZA akcjonariusze, na wniosek PZU S.A. odstąpili od głosowania nad punktem dotyczącym zmiany zasad wykonywania praw z akcji Spółki. Tym samym treść paragrafu 7 ust 11 statutu Spółki pozostała w dotychczasowym kształcie. Zgromadzenie wyraziło także zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa, przyjmując zdecydowaną większość uchwał. Przyjęto także zmianę Regulaminu korzystania z funduszu Prywatyzacyjnego Spółki. Pełna treść podjętych uchwał zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.orlen.pl w dziale Relacje Inwestorskie / raporty bieżące.

Na konferencji prasowej, która się odbyła po zakończeniu NWZA, przewodniczący RN Jan Waga oraz Prezes Spółki PKN ORLEN S.A. Zbigniew Wróbel powiedzieli, iż przed koncernem stoją w najbliższym czasie strategiczne decyzje, a jedną z najważniejszych jest droga do zwiększenia wartości PKN ORLEN S.A. oraz międzynarodowa ekspansja.

BIURO PRASOWE PKN ORLEN S.A.