09.07.2004

Międzynarodowy Plener Artystyczny dla młodzieży

Każdego roku przedsięwzięciu przyświeca inna myśl przewodnia. Hasłem tegorocznego, trzeciego już z kolei pleneru, było „Widzieć więcej!”. Uwrażliwiać, przełamywać stereotypy, poszerzać horyzonty – w imię takich idei odbywało się to integracyjne wydarzenie artystyczne.

Przez dwa tygodnie czołówka polskich artystów (Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Franciszek Starowieyski, Rafał Olbiński, Janusz Lewandowski, Henryk Cześnik, Andrzej Kacperek, Grzegorz Moryciński, Marian Nowiński, Andrzej Haidrich, Sabina Lonty, Maria Wojnarowska, Franciszek Maśluszczak, Piotr Bogusławski, Paweł Lasik, Barbara Pszczółkowska- Karten, Tadeusz Sobkowiak, Tomasz Dominik, Olga Wolniak oraz Jan Wołek jako twórca i dodatkowo komisarz pleneru) oprócz własnej pracy twórczej prowadziła warsztaty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym (13 - 16 lat), pochodzenia polskiego z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Łotwy (20 osób) oraz ich rówieśników z Polski (40 osób). Młodzi uczestnicy warsztatów zostali wyłonieni w drodze konkursu plastycznego, który Fundacja ogłosiła w środowiskach polonijnych w krajach Europy Środkowo – Wschodniej (pn. „Moje wyobrażenie o Polsce…”), a Stowarzyszenie wśród gmin ze swojego terenu działania. Oprócz zajęć plastycznych uczestnicy mieli wiele atrakcji: wycieczki krajoznawcze, happening na plaży, dyskoteka, turniej sportowy oraz inne gry i zabawy.

Celem warsztatów plastycznych była pomoc uzdolnionej młodzieży w wieku gimnazjalnym w rozwoju talentów i zainteresowań, poprzez umożliwienie jej udziału w profesjonalnych warsztatach malarskich, wykładach na temat sztuki i technik malarskich. Młodzi ludzie mieli niepowtarzalna okazję rozwijać i kształtować gusta artystyczne pod czujnym okiem profesjonalnych artystów. Dla młodzieży polonijnej pobyt w Polsce był również okazją do doskonalenia języka ojczystego. Warsztaty miały także cel integracyjny: poprzez wspólne artystyczne projekty młodzież polonijna oraz ich rówieśnicy z Polski mieli okazję bliżej się poznać i wymienić doświadczeniami. Artyści oprócz zaangażowania w przebieg zajęć z młodzieżą, przekażą Organizatorom powstałe podczas Pleneru prace malarskie.

Bezpośrednio po Plenerze przewidywane są dwie wystawy: w Płocku w Domu Darmstad w terminie od 19 lipca 2004r. do 12 sierpnia 2004 r. i Towarzystwie Naukowym Płockim. Jesienią br. Fundacja zorganizuje doroczną wystawę prac artystów najprawdopodobniej w Muzeum Narodowym, po której przewidziana jest aukcja w Pałacu Prezydenckim (razem z pracami artystów polonijnych, nadesłanymi przez polskie placówki dyplomatyczno - konsularne). Pozyskane w ten sposób środki spożytkowane zostaną na cele statutowe Fundacji, a przede wszystkim fundusz stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA.