27.02.2004

Minister rolnictwa w PKN ORLEN S.A.

Najważniejsze, wymagające uregulowania aspekty ustawy o biopaliwach były przedmiotem spotkania Ministra Rolnictwa, Zarządu PKN ORLEN SA oraz przedstawicieli Polskiej Izby Paliw Płynnych i Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu, które odbyło się dziś w płockiej siedzibie Koncernu. ORLEN popiera wszystkie działania zmierzające do powstania zrównoważonego rynku biokomponentów. Dlatego też podkreśla, iż obecny brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy o biopaliwach powoduje ograniczenia w dostępie do komponentów pożądanej jakości.