17.08.2004

Jacek Walczykowski odwołany z funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA

Rada Nadzorcza dokonała analizy procesu wyboru Prezesa Zarządu Spółki PKN ORLEN SA Pana Jacka Walczykowskiego.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2004 roku podjęła uchwałę o odwołaniu pana Jacka Walczykowskiego z funkcji Prezesa Zarządu PKN ORLEN SA – Dyrektora Generalnego. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

W dniu 16 sierpnia 2004 roku Rada Nadzorcza PKN ORLEN SA podjęła jednomyślnie uchwałę o czasowym powierzeniu Panu Januszowi Wiśniewskiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu PKN ORLEN SA, uprawnień Prezesa Zarządu do czasu powołania Prezesa Zarządu w ramach procedury przyjętej przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza przyjęła zasady wyboru nowego Prezesa Zarządu z udziałem dotychczasowego doradcy personalnego.