10.09.2004

PKN ORLEN sponsorem XLVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PKN ORLEN jest sponsorem XLVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12 – 17 września br. na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Członkiem Komitetu Honorowego Zjazdu jest Prezes Zarządu Janusz Wiśniewski.

Zjazd jest najważniejszym dorocznym wydarzeniem w życiu naukowym polskiej chemii, imprezą o istotnym znaczeniu międzynarodowym. Program Zjazdu obejmuje prezentację ostatnich osiągnięć naukowych w wielu ważnych dla rozwoju współczesnej cywilizacji dziedzinach, w tym również postępów w chemii przemysłowej i petrochemii. Obrady Zjazdu będą odbywały się w 21 sekcjach, m.in. chemia organiczna, chemia nieorganiczna i koordynacyjna, kataliza, biochemia i chemia medyczna, informatyka chemiczna, historia chemii.

Organizatorami Zjazdu są Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska.

Szczegółowy program dostępny na stronie www.chem.uni.wroc.pl