08.12.2005

Oświadczenie

PKN ORLEN informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu apelacji spółki Bengodi Finance SA od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 roku zmienił ten wyrok w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwały nr 14 WZA PKN ORLEN ( z dnia 5 sierpnia 2004 roku) powołującej Pana Jacka Bartkiewicza w skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA.

Wyrok jest prawomocny, a PKN ORLEN przysługuje prawo złożenia kasacji.

Z posiadanych przez koncern opinii prawnych wynika, że wyrok nie wpływa bezpośrednio na ważność uchwał Rady Nadzorczej podjętych dotychczas z udziałem Pana Jacka Bartkiewicza.